Klassemiljøtur

Alle elevar i VG1 ved Bryne vidaregåande skule skal i år delta på eit todagars opplegg med overnatting.

Målet er å skape eit godt klassemiljø kor kjennskap til kvarandre og det å bli trygg i gruppa står sentralt.

Her kan du lesa meir om opplegget:

Informasjon om klassemiljøtur (PDF, 343 kB)

Til toppen