Klassemiljøturar for alle klassane på vg1

Denne hausten har alle klassane på vg1 vore på klassemiljøturar, for å bli betre kjende, og for å leggje grunnlag for gode klassemiljø.