Minner russen på å inkludere kvarandre

Klikk for stort bilde 

Helsesjukepleiarane og rådgjevarane på skulen vil oppmuntre Brynerussen til å inkludere kvarandre i tida framover.

I ei tid der me blir oppfordra til å begrense talet på nærkontaktar, er det mange som kan kjenne seg utanfor. Då er det ekstra viktig å sjå seg rundt og spørje om dei rundt deg har nokon å vere med, også dei som ikkje er i gruppa di.

Sosialpedagogisk rådgjevar June Iren Rød og helsesjukepleiar Elin Remme oppfordrer russen sterkt til å vere saman klassevis under dåpen i helga. Viss alle klassane gjer det på denne måten, blir alle inkluderte. Hugs også at de kan møtast fleire viss de er ute, og hugser å halde avstand, minner dei på. Det skal så lite til, men det betyr veldig mykje for dei som er aleine, seier dei, og ønskjer alle ei fin og inkluderande russetid.

Til toppen