NM i klima 2022

Frå 1. februar til 15. februar deltek alle elevar og tilsette i konkurransen NM i klima.

Konkurransen går ut på at alle skal gjere ulike tiltak for redusere CO2-utslepp. Elevar og tilsette skal loggføre ulike klimapositive aktivitetar via ein nett-app.  Aktivitetane er delte inn i ulike tema: mat, transport, energi og forbruk. Det tar kort tid å loggføre aktivitetane kvar dag.

Elevar og tilsette vil bli delt inn i lag, elevane i klasselag og dei tilsette i avdelingslag.

I tillegg til å konkurrere mot dei andre laga internt, konkurrerer samstundes skulen mot andre vidaregåande skular i Rogaland. For å bli den beste skulen, må minst halvparten av alle på skulen delta.

Slik logger du deg på konkurransen

1. Logg inn via denne lenka: Pålogging til NM i klima 2022

2. Registrer deg med Google, Facebook eller e-post. Viss Google-  eller Facebook-kontoen din er kopla til eit mobilnummer, må du bruke e-post for å registrere deg. Viss du var med på konkurransen i fjor kan du logge deg på med same e-post og passord. 

3. Når du er logga inn, legg du inn lagkoden din for å bli med på konkurransen. Du treng berre koden første gong du går inn. Du vil få tilsendt kode på SMS i god tid før konkurransen begynner. Ta kontakt med kontaktlærar eller tillitselev dersom du ikkje har fått kode . Tilsette vil få kode frå lagleiar. 

 

Her finn du meir informasjon om konkurransen: NM i klima 2022

Til toppen