Ope hus

Ungdomsskuleelevar med foreldre/føresette er inviterte til ope hus måndag 20. januar kl.17.00-19.00.

Det blir opne klasserom, praksisrom og verkstadar, presentasjon av dei einskilde utdanningsprogramma og stand med informasjon om skulen sine utdanningstilbod.

Restauranten er open frå kl.17.00 dersom du vil ha litt mat før presentasjonane.

Stad og tid for dei ulike presentasjonane
Stad og tid for dei ulike presentasjonane
Utdanningsprogram Stad Tid
Studiespesialiserande Auditorium A.1.040 Kl. 17.30 og 18.30
Idrettsfag Auditorium A.3.040 Kl. 17.00, 17.45 og 18.30
Medium og kommunikasjon Auditorium A.4.040 Kl. 17.30 og 18.30
Helse- og oppvekstfag Auditorium A.2.040 Kl. 17.30 og 18.30
Restaurant- og matfag Klasserom B. 2.017 Kl. 17.30 og 18.30
Sal, service og reiseliv Klasserom B.2.020 Kl. 17.30 og 18.30
Bygg- og anleggsfag Auditorium C.1.123 Kl. 17.30 og 18.30
Teknikk og industriell produksjon Auditorium C.1.123 Kl. 17.00 og 18.00
Arbeidstrening Møterom A.1.027 Kl. 17.30 og 18.30
Kvardagslivstrening Baserom C.1 Kl. 17.30 og 18.30
Utvida praksis Møterom A.1.027 Kl. 17.30 og 18.30
Til toppen