Opning av vidaregåande skular

Vidaregåande skular opnar 27.04. for elevar på Vg3 som følger yrkesfagleg løp i skule og yrkesfagelevar på Vg2. 

Nærare informasjon om kva klassar og timar dette gjeld kjem etter påske. 

Til toppen