Oppmøte på skulen i samband med raudt nivå - oppdatert 4. januar

Klikk for stort bilde 

Det er innført raudt nivå på dei vidaregåande skulane. Me skal følge tilrådingane om raudt nivå og fordeler tida der elevane er på skulen. 

Fordeling av elevar heime og på skulen:

Desse er på skulen alltid: Vaksenopplæring, innføring, UP, KLT og AT, bygg og tif praktiske fag. Fellesfag for yrkesfag og teori i programfag for tip og bygg må gå digitalt.

Desse er på skulen partallsveker: vg1 studspes, rm vg1 og vg2, vg2 HO, 4 påbygg, vg1 idrett

Desse er på skulen oddetalsveker: vg2 og vg3 studspes, vg1 HO, 3 påbygg, ss vg1 og vg2, mk og idrett vg2 og vg3.

Fellesfag går som normalt dei vekene elevane er på skulen, bortsett frå for tif og bygg som har digitalt fellesfag/teorifag heile tida.

 

Idrett, medium og kommunikasjon og studspes.

Toppidrett/Breiddeidrett– eigentreningsperiode med oppfølging av lærar, men einskildelever og mindre grupper kan kallast inn til fagsamtalar.

Idrett og MK følger studspes-rullering. Det inneber at vg1 Idrett går partallsveke, medan vg2 og vg3 Idrett og Medium og kommunikasjon går i oddetallsveker.

Fellesfag i samla klasse går som normalt i vekene elevane er på skulen, dvs. religion, norsk, engelsk, naturfag, geografi, historie, samfunnskunnskap/samfunnsfag, kroppsøving.

Valfrie programfag, samt matematikk og fremandspråk går digitalt i alle veker.

 

Studieverkstad

Studieverkstad går som vanleg, i tillegg til dei som det står skal gå kvar veke

 

Romplan

HO og SS/RM har laga eigen romplan for desse to vekene for å sikre at det ikke vert mykje mellom romma. 

Me skal sjå om det blir mogleg med fleire faste klasserom også.

Kantina

Avdelingsleiarar står i kantina 11.20 – 11.40 for å styre køen.

Til toppen