Pålogging med MinID

Det er ikkje lenger mogleg å bruke PIN-kodebrev ved innlogging til vigo.no

Elevar som har brukt PIN-kodebrev må anten få BankID (via bank) eller bestille eit aktiveringsbrev frå MinID.no.

Bestillingstid på aktiveringsbrev er 10 dagar så det kan vera greitt å få ordna det så fort som mogleg slik at alt er klar i god tid før søknadsfristen 1. mars.

Aktiveringsbrevet skal brukast til å logge seg på appen MinID. Les meir om korleis du registrerer MinID-brukar med aktiveringsbrev.