PC-ordninga

Alle elevar må ha eigen datamaskin. Vi tilbyr støtte til kjøp av maskinar gjennom PC-ordninga.

  • Du kan velje å heller bruke din eigen datamaskin eller kjøpe andre stader så lenge maskinen er god nok til læringsarbeidet og har antivirusprogram. Då får du ikkje subsidiebeløp frå oss.
  •  Skulen gir råd om val av maskin (DOCX, 16 kB) til dei ulike utdanningsprogramma, men du kan uansett bruke grunnmodell Windows på alle skular og utdanningsprogram.
  • Du får gratis tilgang til alt du treng av programvare på skulen, inkludert Microsoft Office 365.

Trykk på knappen under og du finn meir om  

  • Vilkår for kjøp
  • Tidspunkt og fristar for å bestille
  • Modellar og prisar
  • iPad i spesialundervisninga
  • Bestilling

(Du kjem til ei felles side for fylket)

PC-ordninga