PC-ordninga


Innføring VIS Som elev på Bryne vidaregåande skule må du ha eigen datamaskin. Rogaland fylkeskommune tilbyr støtte til kjøp av maskinar gjennom PC-ordninga.

Skulen gir råd om val av maskin (DOCX, 16 kB) til dei ulike utdanningsprogramma, men du kan uansett bruke grunnmodell Windows på alle skular og utdanningsprogram.

Du får gratis tilgang til alt du treng av programvare på skulen, inkludert Microsoft Office 365.

Trykk på knappen under og du finn meir om  

  • Vilkår for kjøp
  • Tidspunkt og fristar for å bestille
  • Modellar og prisar
  • iPad i spesialundervisninga
  • Bestilling

PC-ordninga (Du kjem til ei felles side for fylket)

Du kan velje å heller bruke din eigen datamaskin, eller kjøpe maskin andre stader, så lenge maskinen er god nok til læringsarbeidet, og har antivirusprogram. Då får du ikkje subsidiebeløp frå oss.

Til toppen