Sjølvpålagd karantene

Sjølvpålagd karantene er ikkje gyldig fråvær.

Det er smittevernteamet i kommunane som set folk i karantene. Skulen godkjenner ikkje fråvær for elevar som pålegg seg karantene sjølv. Skulen gjennomfører heller ikkje heimeundervisning for desse elevane.

Me vil også minna om at det er viktig at du oppgir alle nærkontaktane dine.

Til toppen