Sommarskulen 2020

Sommarskulen 2020 er utvida med fleire fag og gjeld no for både elevar med stryk (kar.1) og ikkje vurdering (IV).

 • Elevar som har karakteren 1 til standpunkt og/eller 1 til eksamen og går opp til eksamen same år som dei stryk, skal opp til eksamen for elevar.
 • Elevar som tar ny eksamen etter eitt eller fleire år, og dei med IV skal opp til privatisteksamen. Gjeld også for lærlingar.

Følgende fag blir prioritert:

 • Matematikk 1P-Y
 • Samfunnsfag, både yrkesfag og stud.spes.
 • Naturfag Vg1, yrkesfag
 • Religion og etikk
 • Kroppsøving Vg2 og Vg3
 • Historie
 • Norsk Vg2 yrkesfagleg
 • Norsk Vg3 Studieførebuande munnleg

Sommarskulen 2020 har oppstart torsdag 18. juni og avsluttar med eksamen onsdag 1. juli. Felles sensur går 18. og 19. juni.

 • Påmeldingsfrist for IV-elevar 25.mai
 • Påmeldingsfrist for elevar med stryk er 2. juni

Meir informasjon og påmelding

Til toppen