Hjelpemiddel på eksamen

Skulen skal gje deg ei oversikt over dei hjelpemidla som er tillatt på eksamen i dei enkelte fag. Du er sjølv ansvarleg for å ta med hjelpemidla til eksamen.

På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatt, inkludert bruk av internett.

(Du kjem til ei felles side for fylket)

Oversikt over alle hjelpemidla som er tillatt.