Legge inn fråvær i VIS

Som elev kan du dokumentere eige fråvær på to måtar, anten før du skal vera vekke eller etter at du har vore vekke frå skulen. Begge deler skal gjerast i VIS.

Du kan registrere fråvær i forkant dersom du veit kva datoar fråværet ditt skal finne stad. Du kan også registrere fråværet i etterkant dersom fråværet ikkje var planlagt, eller dersom du mottek dokumentasjon (legeattest eller anna) i etterkant. 

Slik dokumenterer du eige fråvær i VIS (PDF, 806 kB)