Søknad om fråvær som er unntatt fråværsgrensa

Har du hatt eller planlegg du fråvær som er unntatt frå fråværsgrensa eller ikkje skal førast på vitnemålet, kan du søke om dette.

Skal du søke om førehandsgodkjenning for planlagt fråvær, søker du i VIS.

Har du hatt fråvær som du meiner ikkje skal førast på vitnemålet, søker du også om dette i VIS.

Til toppen