Søknad om fråvær som er unntatt fråværsgrensa

Har du hatt eller planlegg du fråvær som er unntatt frå fråværsgrensa eller ikkje skal førast på vitnemålet, kan du søke om dette.

Skal du søke om førehandsgodkjenning for planlagt fråvær? Har du hatt fråvær som du meiner ikkje skal førast på vitnemålet, kan du søke om dette i VIS.

Her kan du lese meir om dokumentert og udokumentert fråvær

 

Skal du søke om avtalt studiearbeid ved fråvær kan du søke ved å fylle ut dette skjemaet:  SØKNAD OM TID TIL ORGANISERT STUDIEARBEID ELLER SKULEADMINISTRATIVE GJEREMÅL (DOCX, 31 kB)