Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Hetlandsgata 27-29
4344 Bryne

Postadresse:

Bryne vidaregåande skule
Postboks 445
4349 Bryne

Telefon /e-post:

Telefon: 51 92 31 00

E-post: bryne-vgs@skole.rogfk.no

Fakturaadresse:

EHF faktura til org.nr 971 045 698
Rogaland fylkeskommune
Fakturamottak, Postboks 299
4002 Stavanger
(Merk faktura med ressursnummer)

Kontaktinformasjon til leiargruppa finn du her