Bygg- og anleggsteknikk

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønskjer ei fagutdanning i eit av faga innafor bygg- og anleggsteknikk. Det kan vere tømrar, murar, stillasarbeidar, betongarbeidar, røyrleggjar, malar, feiar eller blikkenslagar.

Kvifor velje bygg- og anleggsteknikk?

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygningar og anlegg
 • ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av teikningar, skildringar og utrekningar
 • om kvalitet og tryggleik
 • materialkunnskap

Du bør vere

 • praktisk og ha godt handlag
 • sjølvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Les meir om bygg og anleggsteknikk på vilbli.no 

Kvifor velje Bryne vidaregåande skule?

 • Vi har engasjerte og dyktige lærarar, som legg vekt på å gi elevane ei opplæring og ein arbeidsmoral som arbeidslivet på Jæren set pris på.
 • Vi har eit svært breitt fagtilbod.
 • Vi tilbyr opplæring i godt utstyrde, topp moderne verkstader.
 • Vi har tett samarbeid med næringa rundt oss. 

   

Søkje skule- og læreplass

Første året -  Vg1

Utdanninga til dei fleste yrka tek normalt fire år. Du går dei to første åra på skule. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har òg moglegheita til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timar opplæring i veka både i fellesfag og programfag. Du har 12 timar i fellesfaga og 23 timar i programfaga.

Andre året - Vg2

Du fortsett opplæringa innan utdanningsprogrammet du valde på Vg1. På Vg2 vel du retning, og du kan velje mellom dei programområda som finst på de utdanningsprogammet du har valt. 

Du har 35 timar opplæring i veka både i fellesfag og programfag. Du har ni timar i fellesfaga og 26 timar i programfaga.


Tredje året - Vg3

Du blir normalt lærling og forsett opplæringa i ei godkjend lærebedrift. Læretida er to år, og du kan ta fag- og svennebrev når du er ferdig med læretida.

Bli lærling

Du har òg moglegheit til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjere etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Vegen vidare

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller svennebrev). Når du har fullført, kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning.