Individuell tilrettelagt opplæring

Bryne vidaregåande skule arbeider for eit inkluderande læringsmiljø fagleg og sosialt tilknytta skulen sitt fellesskap. Skulen sitt mål er å gje elevane likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av forutsetningar

Elevar som har behov for individuelt tilrettelagt opplæring vil heilt eller delvis vera knytt til klasse, gruppe og verkstad eller annan praktisk arena. Hovudmålet med opplæringa er å gje ei individuell tilrettelagt opplæring som fører til ein sluttkompetanse som kan brukast i arbeids- og samfunnsliv.