Deltaking i YAM-opplæring og forskingsprosjekt

YAM, Youth Aware of Mental Health, er eit helsefremmande og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge.

YAM Youth Aware of Mental Health - Klikk for stort bilete

Alle elevar på TIF og alle elevar på Bygg- og anleggsteknikk i tillegg til nokre klassar på studiespesialiserande skal delta i YAM-opplæring på skulen. Elevane vil bli inviterte til å delta i eit forskingsprosjektet som handlar om korleis opplæringsprogrammet YAM påverker elevar på vidaregåande sin kunnskap om psykisk helse.

Alle som deltek i undersøkinga blir med i trekninga av tre gåvekort på kr. 1000 pr. runde med spørreundersøking, altså til saman ni gåvekort. 

Håper at så mange som mogleg vil vera med i undersøkinga.

Her kan du lesa meir om forskingsprosjektet (PDF, 58 kB)