Programfag på studiespesialiserande

På Studiespesialiserande Vg2, skal du velje tre ulike programfag. Du kan velje realfag og språk eller samfunnsfag og økonomi.

 

I utgangspunktet skal eit valfritt programfag på nivå 2 byggje på det same valfrie programfaget frå nivå 1.

Du kan likevel ta faget på høgare nivå utan å ha teke faget på lågare nivå. Det er opp til rektor å vurdere og avgjere om eleven har god nok kompetanse. (Udir 1-2014 vedlegg 1)

Søknadsskjemaet finn du her: Søknad om programfag på_høgare_nivå (DOCX, 70 kB)