Velkommen som elev!

Bryne vidaregåande skule - Klikk for stort bildeBryne vidaregåande skule eksteriør kveld 

Varmt velkommen til Bryne vidaregåande skule! Me er svært takksame for at du har valt å ta utdanninga di hjå oss og me skal gjere vårt beste for at du skal trivast og læra mykje om både fag og livet elles.

Det er viktig for oss å bli godt kjend med deg og difor bed me om at du førebur deg godt til startsamtalen du skal ha med kontaktlærar første veka. Der kan du ta opp saker som er viktige for deg at me veit.

Eg ynskjer deg ein fin ferie og gler meg til å ønske deg og dine medelevar velkomen 16.august.

Mbh rektor

 

Her finn du litt praktisk informasjon og lenker som kan vere nyttige i oppstarten:

 

Bryne vidaregåande er ein av dei største skulane i landet, med omlag 1600 elevar og 350 tilsette. Her finn du meir informasjon om skulen.

Ved skulestart er skulen på grønt nivå. Det vil seie at det er desse reglane som gjeld:

  1. Ingen sjuke skal møte på skulen
  2. God hygiene og normalt reinhald
  3. Kontaktreduserende tiltak:
    Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
    Avstand mellom tilsette
    Vanleg organisering av klassar og skulekvardag

Undervisninga føregår i fem ulike bygg. Her er oversikten over dei ulike bygga

Første skuledag dette skuleåret er måndag 16. august. Av omsyn til smittevernet, blir oppmøtet i klasserom. Her er planen for når og kor dei ulike klassane skal møte (XLSX, 38 kB)

Når du er elev hos oss, treng du din eigen datamaskin. Vi tilbyr støtte til kjøp av PC eller mac gjennom PC-ordninga

Som elev har du rett til å låne lærebøkene du treng gratis. Før du skal låne bøker, fyller du ut og signerer eit avtaleskjema (DOCX, 46 kB). Viss du er under 18 år, treng me at foreldre/føresette skriv under. Her kan du lese meir om lærebokordninga.

Til toppen