Skulen i dag

Bryne vidaregåande skule 

Bryne vidaregåande er ein av dei største skulane i landet, med omlag 1600 elevar og 350 tilsette.

I 2014 vart Bryne vidaregåande skule slått saman med Time vidaregåande skule, til Bryne vidaregåande skule. Året etter, til skulestart i 2015, flytta skulen inn i nye lokale sentralt på Bryne.

På skulen finn du programområda Idrettsfag, Restaurant- og matfag, Kvardagslivstrening, Arbeidstrening, Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon, Service og samferdsel, Helse- og oppvekstfag, Studiespesialisering, Medium og kommunikasjon, i tillegg til Norskopplæring for innvandrarar, Vaksenopplæring og Fengselsundervisning.

Skulen sin visjon er Saman skaper me framtida. Verdiane Likeverd, Lærelyst og Samhald utdjuper denne visjonen.

Til toppen