Bryne vidaregåande skule

Bryne vgs
Torkel Maulandsvei 2   
PB 53, 4349 Bryne   
Rektor:    
Juliane Smith Wergeland
Tlf  : 51776700
Fax: 51776701
e-post:
bryne-vgs@rogfk.no
e-post webansvarleg:
ole.martin.hillesund@rogfk.no

Studieinformasjon

Her kan du finne informasjon om krav til spesielle fagkombinasjonar du treng til enkelte studium på universitet/høgskule. Du finn også informasjon om fag- og timefordeling på studiespesialiserande programområde.
Les meir »   28.01.2014

Endring i bussrute frå Sandnes

Fra Sandnes rutebilstasjon (Ruten) går det i dag to busser rute 62. Den ene bussen har avgang kl. 06:40, neste 06:50. Årsaken til at det går to busser, er å tilby sitteplasser til alle elevene som benytter denne ruten. Majoriteten av elevene skal til Bryne og Time vgs, men det absolutte flertallet av elevene kommer ikke på før i Verdalen.
Les meir »   17.01.2014

Foreldremøte Vg2

Måndag 18.11 kl 18:00 2 IFA, 2IFB, 2SSA og 2SSB. Tysdag 19.11 Kl. 18.00 – 18.30: 2STA, STB og STC. Kl.18.45 – 19.15: 2STD og 2STE.
21.10.2013

Elevundersøkinga 2013

Frå og med 2013 skal elevundersøkinga gjennomførast på hausten. Innan 1. desember skal elevane på Bryne vgs. svare på elevundersøkinga. Du kan finne meir informasjon om undersøkinga om du les vidare her.
Les meir »   18.10.2013

Velkomstbrev Vg1

Idrett, Service og Samferdsel og Studiespesialiserande
Les meir »   14.08.2013

Avtale om gratis utlån av lærebøker

Alle elevar i vidaregåande skule har krav på gratis lærebøker. På Bryne vidaregåande skule må eleven/føresette skrive under på avtalen for å få utlevert lærebøker.
Les meir »   05.08.2013

RSS

Karriereveiledning Rogaland

For deg som ikkje går i vidaregåande skule.
Les meir »   28.01.2014

RSS

Unge forskarar på Garborgsenteret fredag 11.april

Fredag 11.april kl 12:30-14:30 får du høve til å høyre foredrag av avgangselevar frå Bryne vgs. Seks elevar skal presentere fordjupingsoppgåvene dei har arbeidt med i norskfaget dette skuleåret.
Les meir »   09.04.2014

Studietur til Brussel

Dei siste åra har elever som tek faga rettslære og politikk og menneskerettar fått høve til å dra på studietur til Brussel. Dette året hadde også gruppa filmoppdrag frå NDLA (Nasjonal digital læringsarena).
Les meir »   24.03.2014

Swingkurs Vg3 022.JPG

Swingkurs for Vg3-elevar

Dei siste åra har russen på Bryne vgs. fått prøve seg på å danse swing i kroppsøvingstimane.
Les meir »   24.02.2014

comenius.jpg

Comeniusprosjekt 2013-2015

Bryne vgs. er med i et prosjekt saman med skoler i Tyskland, Spania og Tsjekkia.
Les meir »   25.11.2013

Reiser for å få innsikt - solidaritetsprosjektet på Bryne vgs.

Seks vidaregåande skular i Rogaland driv ei solidaritetsprosjekt der dei gir støtte til palestinske flyktningar. Kvart år reiser elevar og lærarar frå desse skulane på studietur for å skaffe seg betre innsikt i kva konflikten mellom israelarar og palestinarar går ut på.
Les meir »   28.10.2013

Global Dignity Day på Bryne vgs.

16. oktober arrangerer Bryne vgs Global Dignity Day for alle klassane på Vg1-trinnet.
Les meir »   08.10.2013

HRL konkuranse (bilde).jpg

Fotokonkurranse via Instagram

Kampanjen Hele Rogaland leser deler i år ut boka Makt, ofre og idioter. I forbindelse med dette arrangerer de en fotokonkurranse med temaene makt, sammen og aleine. Les mer om konkurransen, temaene og innleveringsfrister.
Les meir »   08.10.2013

_DSC0430.JPG

Resultatet frå skulevalet 2013

Tirsdag 3. september var siste valdagen på Bryne vgs. 84,2% av elevane nytta stemmeretten sin ved skulevalet. Her kjem resultatet frå Bryne vgs.
Les meir »   03.09.2013

RSS

RETT SPOR

Rett spor er eit rus- og kriminalitesførebyggjande tilbod til ungdom mellom 13 og 23 år. Rett spor ønskjer å gje deg gode opplevingar og eit høve til å få nye vener.
Les meir »   01.02.2011

RSS