Bryne vidaregåande skule

Bryne vgs
Torkel Maulandsvei 2   
PB 53, 4349 Bryne   
Rektor:    
Juliane Smith Wergeland
Tlf  : 51776700
Fax: 51776701
e-post:
bryne-vgs@rogfk.no
e-post webansvarleg:
ole.martin.hillesund@rogfk.no

Kjøp av PC skuleåret 2014/2015

Som elev i vidaregåande skule i Rogaland er du plikta til å stille med PC på skulen. Rogaland fylkeskommune har ei ordning for innkjøp. Trykk "Les meir" for å finne ut meir om ordninga.
Les meir »   22.05.2014

Studieinformasjon

Her kan du finne informasjon om krav til spesielle fagkombinasjonar du treng til enkelte studium på universitet/høgskule. Du finn også informasjon om fag- og timefordeling på studiespesialiserande programområde.
Les meir »   28.01.2014

Endring i bussrute frå Sandnes

Fra Sandnes rutebilstasjon (Ruten) går det i dag to busser rute 62. Den ene bussen har avgang kl. 06:40, neste 06:50. Årsaken til at det går to busser, er å tilby sitteplasser til alle elevene som benytter denne ruten. Majoriteten av elevene skal til Bryne og Time vgs, men det absolutte flertallet av elevene kommer ikke på før i Verdalen.
Les meir »   17.01.2014

Foreldremøte Vg2

Måndag 18.11 kl 18:00 2 IFA, 2IFB, 2SSA og 2SSB. Tysdag 19.11 Kl. 18.00 – 18.30: 2STA, STB og STC. Kl.18.45 – 19.15: 2STD og 2STE.
21.10.2013

Elevundersøkinga 2013

Frå og med 2013 skal elevundersøkinga gjennomførast på hausten. Innan 1. desember skal elevane på Bryne vgs. svare på elevundersøkinga. Du kan finne meir informasjon om undersøkinga om du les vidare her.
Les meir »   18.10.2013

Velkomstbrev Vg1

Idrett, Service og Samferdsel og Studiespesialiserande
Les meir »   14.08.2013

RSS

Karriereveiledning Rogaland

For deg som ikkje går i vidaregåande skule.
Les meir »   28.01.2014

RSS

Avslutningsfest for Bryne vidaregåande skule

Fredag 20.juni arrangerte Bryne vidaregåande skule avslutnngsfest for skulen. 1. august 2014 er Bryne vidaregåande skule ein skule med nytt innhald. Time vidaregåande skole og Bryne vidaregåande skule blir slått saman og får namnet Bryne vidaregåande skule. Under avslutninga var det fleire på talarlista, både tidlegare lærarar og tidlegare elevar. Arnstein Jonsbråten var først ute og haldt ein tale der han såg tilbake på viktige hendingar og milepælar ved det gamle gymnaset på Bryne. Talen frå Jonsbråten og talen til rektor Juliane Smith Wergeland kan du lese om du trykker "Les meir".
Les meir »   26.06.2014

Avslutning for avgangselevane torsdag 19.juni kl 18:00-20:00

Sett av kvelden torsdag 19.juni til avslutningsfest. Etter tre år på vidaregåande, skal skulen feire dykk saman med lærarar og foreldre / føresette. Festen skal vere i Brynehallen kl 18:00-20:00.
Les meir »   04.06.2014

Avslutningsfest for Bryne vidaregåande skule

Fredag 20. juni 2014 kl. 13:00 er det avslutningsfest for Bryne vidaregåande skule i Brynehallen. Alle noverande og tidlegare tilsette, noverande og tidlegare elevar er inviterte til avslutningsfesten.
Les meir »   26.05.2014

Anna 17052014.jpg

17.mai i jubileumsåret

Anna Ntumba haldt ein tankevekkande tale i samband med kransnedlegginga ved krigsminnesmerket på Bryne 17.mai. Anna er Vg2-elev ved Bryne vidaregåande skule, og ho la vekt på verdien av fridom i landet vårt i talen sin. Trykk"Les meir" for å lese talen.
Les meir »   19.05.2014

Unge forskarar på Garborgsenteret fredag 11.april

Fredag 11.april kl 12:30-14:30 får du høve til å høyre foredrag av avgangselevar frå Bryne vgs. Seks elevar skal presentere fordjupingsoppgåvene dei har arbeidt med i norskfaget dette skuleåret.
Les meir »   09.04.2014

Studietur til Brussel

Dei siste åra har elever som tek faga rettslære og politikk og menneskerettar fått høve til å dra på studietur til Brussel. Dette året hadde også gruppa filmoppdrag frå NDLA (Nasjonal digital læringsarena).
Les meir »   24.03.2014

Swingkurs Vg3 022.JPG

Swingkurs for Vg3-elevar

Dei siste åra har russen på Bryne vgs. fått prøve seg på å danse swing i kroppsøvingstimane.
Les meir »   24.02.2014

comenius.jpg

Comeniusprosjekt 2013-2015

Bryne vgs. er med i et prosjekt saman med skoler i Tyskland, Spania og Tsjekkia.
Les meir »   25.11.2013

RSS

RETT SPOR

Rett spor er eit rus- og kriminalitesførebyggjande tilbod til ungdom mellom 13 og 23 år. Rett spor ønskjer å gje deg gode opplevingar og eit høve til å få nye vener.
Les meir »   01.02.2011

RSS