Nytt design og ny navigasjon for nettsidene våre! Bryne vidaregåande skule er først ute med å lansere nye nettsider av dei vidaregåande skulane i fylket.

 

  

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordførar og fylkesvaraordførar inviterer foreldre og føresette til møte om russetida. Onsdag 4. desember kl. 19.00-20.30 på Gand videregående skole

 

Denne hausten har me starta med friminuttsaktivitetar på Bryne vgs. Lærarar er med fleire av dagane, og elevrådet tek ansvar tysdagen. Sjølv om det er sett av tid og stad til dei ulike aktivitetane, er det berre kjekt om de strikkar eller speler gitar eller speler Uno kvart storefri.

Den nye elevrådsleiaren på skulen er Ronald Alan A. Velasco. Han går 2. året på Medier og kommunikasjon. Ronald er politisk engasjert, og trivest godt i rolla som elevrådsleiar. 

Til toppen