Det er du som må velge, men me hjelper deg på vegen. No er tida inne for å søke skuleplass. Husk søknadsfristen 2. mars.

Oppdatert informasjon om truslar om skoleskyting

Eg viser til informasjon på heimesider og sms-varsling til elevar og lærarar om å møte på skulen. Politiet har vurdert situasjonen til oppringingar på Bryne vgs og ei rekke andre skular i distriktet i dag og i går, samt fleire skular rundt om i landet dei siste vekene.

 

Rådgiver vil være tilgjengelig for dere som trenger hjelp til å søke læreplass og studieplass ved universitet og/eller høgskole. Vi har satt av 2 dager.

 

 

 

Treng du å forbetre karakteren din i matematikk for å oppfylle kravet for å kome inn på lærarutdanninga?

  

Måndag 20. januar var det Ope hus på skulen.

     

 

 

Kvar dag i desember legg me ut ein film som viser glimt av kva som skjer på skulen.

 

Nytt design og ny navigasjon for nettsidene våre! Bryne vidaregåande skule er først ute med å lansere nye nettsider av dei vidaregåande skulane i fylket.

 

  

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordførar og fylkesvaraordførar inviterer foreldre og føresette til møte om russetida. Onsdag 4. desember kl. 19.00-20.30 på Gand videregående skole

 

Denne hausten har me starta med friminuttsaktivitetar på Bryne vgs. Lærarar er med fleire av dagane, og elevrådet tek ansvar tysdagen. Sjølv om det er sett av tid og stad til dei ulike aktivitetane, er det berre kjekt om de strikkar eller speler gitar eller speler Uno kvart storefri.

Den nye elevrådsleiaren på skulen er Ronald Alan A. Velasco. Han går 2. året på Medier og kommunikasjon. Ronald er politisk engasjert, og trivest godt i rolla som elevrådsleiar. 

Til toppen