Åpent hus

   

Går du i 10. klasse, og lurer på kva for ein vidaregåande skule du skal søke på? På Bryne vidaregåande skule har me både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. No blir det Åpent hus, og me vil gjerne vise deg kva me kan by på.

Åpent hus blir digitalt dette året.

På denne sida finn du digitale presentasjonar av og filmar frå dei ulike utdanningsprogramma.

 

Om skulen:

 

 

 

Bygg- og anleggsteknikk

Presentasjon av Bygg- og anleggsteknikk (PPTX, 17 MB)

Meir om Bygg- og anleggsteknikk

 

Helse- og oppvekstfag

Presentasjon av Helse- og oppvekstfag (PDF, 2 MB)

Meir om Helse- og oppvekstfag

 

 

Idrettsfag

Presentasjon av idrettsfag (PPTX, 12 MB)

Meir om Idrettsfag

 

Kvardagslivstrening

Meir om Kvardagslivstrening

 

Påbygging til generell studiekompetanse

Meir om Påbygging til generell studiekompetanse

 

Restaurant- og matfag

Digital presentasjon RM (PPTX, 2 MB)

Meir om Restaurant- og matfag

 

 

Salg, service og reiseliv

Meir om Sal, service og reiseliv

 

 

Spesialundervisning i lita gruppe, organiseringsform Arbeidstrening

Meir om Arbeidstrening

 

 

Studiespesialisering

Realfag

Språkfag

Meir om Studiespesialisering

 

 

Teknologi- og industrifag (TIF)

Presentasjon av Teknologi- og industrifag (PPTX, 4 MB)

Meir om TIF

 


Avslutning

Til toppen